top of page

OM OSS

Byfjellet - Bergens Skog- og Træplantningsselskap
«Det startet med en feststemt idé»


Et knippe bemidlede herrer, et lystig lag, et ideelt formål. Stort mer skulle ikke til.
Bergens Skog- og Træplantningsselskap ble stiftet i 1868 etter innbydelse fra en uformell «ølklubb» bestående av ukjente kjøpmenn. Formålet var klart og tydelig: «Beklædning af Bergens Fjælde». Byens goldne fjellsider ble med tiden omgjort til frodige skoger, og bygging og vedlikehold av veier og stier ble tidlig en sentral del av selskapets arbeid. Fra slutten av mellomkrigstiden fikk selskapet et særlig engasjement for aktivt å verne Byfjellene mot ulike former for utbyggings- og brukspress. Selskapet og naturparkens historie er derfor også historien om hvordan de sentrale delene av Byfjellene har blitt skapt, vernet og forvaltet som Vestlandets mest brukte frilufts- og rekreasjonsområde.
 

De kommunale myndigheter så i starten velvillig på selskapets virksomhet og overlot store områder av byens tidligere takmark til selskapets forvaltning. I lavere områder ble det plantet gran, høyere oppe buskfuru. Senere ble det også plantet ut sitkagran, kvitgran, engelmanngran og blågran.
Av løvtrær var de vanligste alm, ask, bjørk, bøk og lønn. Noen hundre meter nord for Skansemyren stasjon på Fløybanen ruver et imponerende resultat av treplantingsinnsatsen: Norges høyeste tre!
 

Ettersom skogen vokste til og skiløping ble folkesport, kom kravene om løyper og skibakker. Et sagbruk på Øvre Bleken gård ble anlagt 1932. En ledende kraft i treplantningsarbeidet var skoleinspektør Ole Irgens. I de første årene ble arbeidet støttet av Brennevinssamlaget, der Ole Irgens’ bror, repslager og industrileder Christian Irgens, hadde en nøkkelposisjon. Driften av selskapet var ellers lenge basert på veldedighet, men da veiene ble tatt i bruk for offentlig transport, fikk selskapet fra 1913 kommunal støtte.

I løpet av de vel 150 år som er gått siden selskapet ble stiftet, er ikke bare byfjellene blitt skogkledt i tråd med hovedformålet, men samtidig gjort fremkommelig ved bygging av ca. 25 km med veier, og en mangedobbelt strekning med stier. Arbeidet med å anlegge Byfjellveiene tiltok i 1879. 

I dag er vårt hovedfokus å holde skogen vedlike slik at den både kan være drivverdig, samtidig som det legges til rette for friluftsliv. Dette gjør vi blant annet ved å rydde utsiktspunkter, lage stier, sette opp benker, anlegge rasteplasser og sørge for skilting. Innsatsen skjer hovedsakelig på Fløyen og Ulriken. For å drive dette arbeidet har selskapet fem faste ansatte og et arbeidende styre på syv personer. I tillegg er vi så heldige å ha en meget aktiv dugnadsgjeng på omlag 35 medlemmer,
som utfører mer enn 3000 dugnadstimer i året!

Vi holder fremdeles til på Øvre Bleken Gård (Sagen) i Fløyveien 1. Samtlige av de historiske byggene er restaurert, og i 2012 fikk vi oppført "Nybygget". På Sagen har vi dermed både autentiske, verneverdige lokaler, samt moderne formålstjenlige bygg som blant annet brukes til utleie og selskapets egne sosiale sammenkomster. 

Våre ansatte

Byfjellenes arbeidere


Bergens Skog- og Træplantningsselskaps ansatte består av 5 personer. Skogmesteren fungerer som daglig leder, og arbeider både administrativt og operativt. Øvrige ansatte jobber operativt i skog og fjell som henholdsvis arborist, skogsarbeider og treskjærer/møbelsnekker. Stillingene er lagt til stiftelsens underselskap Byfjellskogene, og har alle sterk tilknytning til byfjellene i Bergen.

Årsberetning_2022_Side_22_1.jpg

Styret & vedtekter

Bergens Skog- og Træplantningsselskap har et fantastisk styre bestående av syv personer, samt representant fra Bergen Kommune. Styret har som fokus å jobbe tettere mot både Bymiljøetaten og det politiske miljøet. Vil du vil vite og lese mer om hvem som sitter i styret vårt? Kanskje ønsker du å lese om våre vedtekter? Klikk bare på knappen under:

Dugnadsgjengen

"Byfjellenes hverdagshelter"


Som navnet avslører, er Dugnadsgjengen en gruppe som arbeider frivillig på Byfjellene som Bergens Skog- og Træplantningsselskap forvalter. I skrivende stund teller gjengen over 30 medlemmer! I tillegg til dugnadsarbeidet som forekommer 1-2 ganger i uken, blir det arrangert sosiale sammenkomster og turer. I denne gjengen sanker man godt vennskap, gratis mosjon, frisk luft og svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere. Det arbeides ute i all slags vær, men alltid omkranset av enestående natur og utsikt over vår fantastiske by.

Vil du vite mer? Ønsker du kanskje å bli med på dugnaden?

Støtt oss med din Grasrotandel!

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet å bestemme mottaker for overskudd.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap: 
org.nr: 
938561001

Vipps.png

Vi setter alltid stor pris på bidrag!

Vipps nr: 513419

bottom of page