top of page
Dugnadsgjengen på Øvre Bleken Gård

Dugnadsgjengen på Fløyen

I 1997 ble det stiftet en egen dugnadsgjeng i Skogselskapet, i regi av Børre Liland.
Etter 25 år med utrettelig innsats ga Børre seg som leder, og Tor Fossen overtok. For sitt sosiale engasjement og arbeid med «Dugnadsgjengen på Fløyen» er Børre Liland hedret med H M Kongens Fortjenestemedalje
i sølv. Dette er vi stolte av!
 

Dugnadsgjengen er en gruppe pensjonister som har som formål å drive dugnadsarbeid i Bergens byfjell, primært i Bergens Skog-og Træplantningsselskap sitt forvaltningsområde. Arbeidet skal tilrettelegge områdene som rekreasjonskilde for befolkningen og ivareta landskapets egenart og verne kulturminner.
 

På årsmøtet 30.11.2023 ble følgende medlemmer valgt til Bestyrelsen (Dugnadskomiteen):

Cato Hordnes (leder), Jan Henrik Fosse (nestleder), Steinar J. Karlsson (logistikk ansvarlig), Hans-Jacob Engeberg (medlem), Frode Ellingsen (kasserer) og Karl Svendsen (medlem).
Bestyrelsen, sammen med skogmester, setter opp arbeidsplaner – både langsiktige og ukentlige. Vi tilrettelegger for allsidig og kjekt arbeid for medlemmene, en krevende jobb med 35 aktive medlemmer.

 

Dugnadsgjengen arbeider 1-2 dager i uken. (Etter Juleferien jobbes det onsdagene frem til påske, og onsdag og torsdag resten av året, med en velfortjent sommerferie imellom). Det arbeides ute i all slags vær, men alltid omkranset av enestående natur og utsikt over vår fantastiske by.
 

Arbeidet vi gjør er mangeartet, som å vedlikeholde en gammel sti, lage en ny sti, rydde busker og trær langs veier og stier. Vi maler og reparerer rør- og tregjerder langs veiene. Vi gruser veier og renser grøfter for løv og sand. Utsiktspunkter i skogen og langs vei blir også ryddet. Vi er spesielt opptatt av å vedlikeholde treklopper der stier er utsatt for stor slitasje. Vi lager også trapper i tre eller stein.Vi vedlikeholder og setter opp benker.
I tillegg utfører vi diverse vedlikeholdsarbeid på bygninger og området på Sagen (Øvre Bleken gård).

Antall årlige arbeidstimer har økt mye fra noen hundre i de første årene, til ca. 5000 i de siste årene.

I denne gjengen sanker man godt vennskap, gratis mosjon, frisk luft og svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere. Det sosiale betyr også mye, og vi har det veldig kjekt når vi er samlet. Særlig når vi i tillegg får lov til å utføre et arbeid som alle bergensere og turgåere har STOR glede av. Dette gir oss en god følelse etter endt økt, selv om vi kan være både trøtte og litt våte iblant! Vi samles ellers jevnlig til hyggelige sammenkomster og turer, gjerne med et godt måltid.
 

Dugnadsgjengen på Fløyen hilser til alle som benytter seg av de flotte turmulighetene vi har i våre bergenske byfjell, og ønsker alle en god tur.

bottom of page