top of page
Dugnadsgjengen på Øvre Bleken Gård

Dugnadsgjengen på Fløyen

Dugnadsgjengen er en gruppe frivillige pensjonister som har som formål å drive dugnadsarbeid i Bergens byfjell, primært i Bergens Skog-og Træplantningsselskap sitt forvaltningsområde, men ikke begrenset til dette området. Arbeidet skal tilrettelegge områdene som rekreasjonskilde for befolkningen og ivareta landskapets egenart og verne kulturminner.
 

Dugnadsgjengen ble stiftet i 1997 av Børre Liland. Etter 25 år med utrettelig og flott arbeid ga Børre seg som leder, og Tor Fossen overtok ledervervet. For sitt sosiale engasjement og arbeid med «Dugnadsgjengen på Fløyen» er Børre Liland hedret med H M Kongens Fortjenestemedalje i sølv. Dette er vi stolte av!
 

Børre er fortsatt med i ledergruppen, kalt Bestyrelsen, som nå består av: Tor Fossen(leder), Børre Liland,
Hans-Jacob Engeberg, Tore Tollefsen, Steinar Karlsson, Bjørn Andersen og Cato Hordnes.

Dugnadsgjengen teller nå 35 aktive medlemmer som arbeider 1-2 dager i uken. (Onsdagene frem til påske,
og onsdag og torsdag resten av året, med en velfortjent sommerferie i mellom.)
Vi har måttet sette en grense på antall medlemmer ved 30+, av praktiske grunner.
 

Det arbeides ute i all slags vær, men alltid omkranset av enestående natur og utsikt over vår fantastiske by.

Arbeidet vi gjør er mangeartet, som å vedlikeholde en gammel sti, lag en ny sti, rydde busker og trær langs veier og stier. Vi maler og reparerer rør- og tregjerder langs veiene. Vi gruser veier og renser grøfter for løv og sand. Utsiktspunkter i skog og langs vei blir også ryddet. Vi er spesielt opptatt av å vedlikeholde treklopper der stier er utsatt for stor slitasje. Vi lager også trapper i tre eller av stein. Vi vedlikeholder og setter opp benker. I tillegg utfører vi diverse vedlikeholdsarbeid på bygninger og området på Sagen (Øvre Bleken gård).
 

Antall årlige arbeidstimer har økt mye fra noen hundre i de første årene, til nesten 6000 i 2019.
I «koronaårene» hadde vi naturlig nok noe begrenset aktivitet, men nå er vi i gang igjen mot nye høyder. I denne gjengen sanker man godt vennskap, gratis mosjon, frisk luft og svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere. Det sosiale betyr like mye som selve arbeidet, og vi har det veldig gøy når vi er samlet, særlig når vi i tillegg får lov til å utføre et arbeid som alle bergensere og turgåere har STOR glede av. Dette gir oss en god følelse etter endt økt, selv om vi kan være både trøtte og litt våte iblant!
 

Som sagt så betyr det sosiale samholdet mye, og vi samles jevnlig til hyggelige sammenkomster og turer, gjerne med et godt måltid. Vi har en sosialkonto til det formålet og den har VIPPS nr. 805621, for den som måtte ønske å bidra med et tilskudd.
 

«Dugnadsgjengen på Fløyen» hilser til alle som benytter seg av de flotte turmulighetene vi har
i våre bergenske byfjell, og ønsker alle en god tur!

bottom of page