top of page

BYFJELLSLAUGET

På tur i byfjellet
Hva er Byfjellslauget?


Byfjellslauget (BL) er en frivillig medlemsordning, eiet og administrert av 
Stiftelsen Bergens Skog og Træplantningsselskap (BST). BL ble opprettet i 2014 for at velvillige pengegavegivere skal kunne støtte BST sitt arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i byfjellene. Lauget består av sentrale aktører fra det bergenske næringsliv som deler samfunnsengasjementet, stoltheten og det felles ansvaret vi alle føler for våre kjære byfjell. Midlene brukes til vedlikehold av naturparken, samt mellomstore prosjekter som ellers ikke kunne blitt prioritert.

Drifts- og vedlikeholdsoppgavene øker og basisbudsjettet rekker ikke til alle de oppgaver som BST ønsker å få gjennomført. Gjengroing og mer ekstremvær gjør opprettholdelse av den gode standarden på byfjellene utfordrende. Mange stier, veier og stikkrenner er av eldre dato og krever økt vedlikehold. Det oppstår flere sikringsoppgaver og nye sti-og trappeprosjekter krever ressurser. Vårt mål er å få flest mulig ut i naturen og vi ønsker å tilrettelegge slik at byfjellene fremstår som attraktive og trygge for alle.

 

Hvorfor bli medlem?

Gjennom medlemskap i Byfjellslauget (BL) støtter dere vår skjøtsel av ca 6.000 dekar med produktiv skog. BST har en viktig rolle i å forvalte og sikre skogens posisjon i et bærekraftig perspektiv. Pleie av skogen bidrar til karbonbinding og som medlem er din bedrift med å støtte Skogselskapets arbeid for å sikre og ta vare på miljøet.

Det årlige gavebidraget:
Med et årlig bidrag på 50.000 kroner over 5 år vil din bedrift av BL bidra med avgjørende midler
for videreutvikling av Bergens stolthet: byfjellene.
 

Som medlem i Byfjellslauget får din bedrift:

• Invitasjon til årlig høstsamling på BSTs anlegg Øvre Bleken Gård
med orientering om virksomheten og faglig tema.

• Skilt på Øvre Bleken Gård med bedriftens navn.

• 2 til 4 sider i BSTs årsrapport med orientering om BLs virksomhet og prosjekter,
samt bedriftens navn og logo.

• Omtale og profilering av BL og medlemmene på hjemmesiden.

• Halvårlig nyhetsbrev til BLs medlemmer om aktiviteter og prosjekter finansiert av laugets midler.

• Invitasjon til faglig ekskursjon på Byfjellene for deres ansatte.

• Gratis tilgang til lokaler på Øvre Bleken Gård en gang årlig for hvert medlem.

• Ved innmelding: Jubileumsbok og Oppstemten-boken.

• Vakkert trevirke fra Fløyen med inngravering som synlig medlemsbevis!

 

Lyst til å bli med på la(u)get?
Vi inviterer gjerne til besøk for en god samtale og svar på deres spørsmål. 


 

DISSE BEDRIFTENE ER MEDLEMMER I BYFJELLSLAUGET

Grieg Foundation_Flat.png
Jaeger.png
Rieber og søn.png
Ulriken643-Logo.png

Støtt oss med din Grasrotandel!

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet å bestemme mottaker for overskudd.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap: 
org.nr: 
938561001

Vipps.png

Vi setter alltid stor pris på bidrag!

Vipps nr: 513419

bottom of page