Bergens Skog- og Træplantningsselskap er en privat stiftelse.
Vi er altså ikke kommunalt finansiert og drevet, men Bergen Kommune yter allikevel en del av de midler som skal til for å vedlikeholde Byfjellene på en måte som byens turgåere er tjent med.


Administrasjonen ligger i Fløyveien 1 på Øvre Bleken gård.
Gårdstunet er over 200 år gammelt. I 1799 het det i en beskrivelse
" Et muret Huus af 1 etage og Et muret Stald og Hoelade".
Bildet under til høyre er fra 1896 og viser hvordan husene var den gang.

   2017                                                                                                      1896


Da stiftelsen ble stiftet i 1868 var hovedoppgaven å beplante byfjellene.
Nå er hovedfokus å holde skogen slik at den kan være drivverdig, samtidig som det legges til rette for friluftsliv, bla ved å vedlikeholde over 2,5 mil med skogsveier, reparere gjerder, rense grøfter og veiter, ordne stier, rasteplasser, lage benker og skilt – og mye, mye mer!
Bergens Skog- og Træplantningsselskap har 5 ansatte, et arbeidende styre på 7 personer og 32 ivrige personer i Dugnadsgjengen.

Vi har i dag mange betalende medlemmer, og vi ønsker svært gjerne flere; trykk her for innmeldingsskjema.
Kontingenten fra våre medlemmer er et avgjørende og verdifullt økonomisk bidrag. Stiftelsen nyter også godt av en del donasjoner fra legater, firmaer, Byfjellslauget, andre stiftelser og naturinteresserte personer.
Uten denne støtten ville vi ikke kunne drive vår aktive virksomhet, med de konsekvenser det raskt ville ført til i form av forfall og ufremkommelighet, spesielt på sentrale deler av Fløyen.
Vi har også flotte selskapslokaler for enhver anledning til utleie.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap har mange vanskelige prioriteringer å gjøre med hensyn til hva som skal utbedres eller forbedres rundt omkring i naturparken. Vi mottar årlig mange gode forslag fra turgåere, og prøver, etter beste evne, å foreta de rette valg. I så måte hører vi gjerne også din mening.

 

Det er gitt ut flere bøker, og disse er til salgs i vår administrasjon på Øvre Bleken Gård /Sagen. 

Ta gjerne kontakt for forespørsel: 55314990 og/eller admin@byfjellskogene.no


”Enn om vi klædde fjeldet”

Pris kr. 75,-.

Utgitt i forbindelse med stiftelsens 125-års jubileum i 1993.

 

 

”Bak Blåmannen”

Pris kr. 300,-. 

Boken om Våkendalen (Isdalen).  Utgitt i 2008.

 

 

”Skape, Verne og Forvalte”

Pris kr. 399,- ( medlemspris kr. 250,- )

Utgitt 7. september 2018 i forbindelse med stiftelsens 150-års jubileum.