Bergens skog- og træplantningsselskap
Telefonnr. 90937949
Postadresse

Postboks 116 - Sandviken
5812 Bergen

Besøksadresse

Fløyveien 1
5019 BERGEN

Org.nr.

938561001