Skomakerdiket

Skomakerdiket

Publisert av Arne Hauge den 03.08.18.

Det er forbausende mange som ikke vet at Starefossen dannes av bekken fra Skomakerdiket.  Årsaken er nok at punktet hvor fossen begynner, ute på brinken vest for Søndre Kamveg, er svært utilgjengelig.

Navnet Skomakerdiket er historisk dokumentert. Krøniken forteller at ni skomakere i 1643 anla en barkemølle ved Elvebakken på Kalfaret hvor Søndre- og Nordre Starefossbekk møtes.  For å få en regulert vanntilførsel fikk de tillatelse til å bygge en demning oppe i fjellet.  Dermed oppstod det et vann som fikk navnet Skomakerdiket.  Mellom 1716 og 1738 ble denne demningen flyttet lengre opp i dalføret og utvidet.  Dagens Skomakerdiket var nå skapt.  Vannet fikk sitt nåværende utseende i 1877 da bryggerieier Hans Isdahl bygget om og utbedret anlegget.