H.M. Kongens fortjeneste medalje i sølv.

H.M. Kongens fortjeneste medalje i sølv.

Publisert av Arne Hauge den 12.07.18.

En rørt Børre ønsker gjester velkommen.

Solen skinte over byfjellene fra en kjølig vinterdag med et friskt pust fra en svak vind. Toppene av byfjellene var dekket av et tynt sløret teppe av snø. Julegranen var tent. Inne på Fløirestauranten brant det i peisene slik at en kunne fornemme hyttekosen  på fjellet en vintersdag. Rammen om  Børre sin store dag var lagt.  Fjellmannen, idrettsmannen,  friluftslivmannen og ikke minst foreningsmannen Børre  skulle i dag få kongens utmerkelse.  De fleste gjestene kom stivpyntet, familie, representanter fra TIL Viking, Salgs og reklameforeningen i Bergen,  Bergen Skog og Træplantingsselskap samt tidligere kollega i Bergens-Tidene.  Pressen var og  godt representert.

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld overleverer her diplom og H.M. Kongens fortjenestemedalje til Børre Liland.

Alle hadde hyllingstaler til Børre og i tillegg pene ord fra Bergen Kommune ved Grønn Etat, Fløybanen, Smøråsfjelletsvenner, Dreggen buekorps og dugnadsgjengen selv. Dugnadsgjengen hadde og startet et kor i anledningen,og under et fravær av Børre hvor mange etterlyste Børre med ordene ”Kor er Børre” ble navnet på koret unnfanget. Navnet på koret er :”Kor e`Børre”. De framførte Slavekoret "Va pensiero sull'ali dorate" fra Nobucco av Giuseppe Verdi.
En fantastisk framførelse.
Selve overrekkelsen av Kongens fortjeneste medalje i sølv og diplom ble på vegne av H.M Kongen ivaretatt av assisterende Fylkesmann Rune Fjeld. I tildelingstalen trakk Rune Fjeld fram 3 foreninger som Børre hadde gjort en fantastisk innsats i .
Salgs og Reklameforeningen i Bergen hvor han og har fått utdelt heders pris i sølv 1990 gull 2000 .Han var og mangeårig styremedlem samt ett år som leder.
Fra tiden i Bergens Tidende var han sterkt engasjert i bedriftsidretten, men også initiativtaker til den kjente aktiviteten "Smitt og Smau".
I fra tiden i Turn og Idrettsforeningen Viking kan nevnes hans sterke engasjement i de store arrangementene Kvamskogen Rundt, Ulriken Over, kunstsnørennet Torgallmenningen Rundt og hopprennet i Johanneskirkebakken under Melodi Grand Prix i 1986.
I 8 år ga han ut et eget medlemsblad for skiavdelingen i klubben.
Fjellveiløpet, en av mosjonsløpklassikerne i Bergen, er ene og alene hans initiativ. Arrangementet synliggjør Børre Lilands ideologi som er breddeidrett og folkelighet fremfor konkurranse. I 16 år, fra 1983, ledet og bygget han opp Fjellveisløpet til en toppdeltakelse på 800 deltakere. Her måtte han samspille Viking og Bergens Tidende for å få nok funksjonærer.
For sin innsats i Viking er han hedret med "Hedersknappen" og "Den Gyldne Medalje".
Rune Fjeld trakk spesielt fram hans innsats for breddeidretten og hans positive menneskesyn som inkludere alle. Ingen er overflødig under Børres vinger. Hans positivitet smitter, og får de som arbeider med ham til å føle seg vell og yte det de er i stand til. Videre trakk Rune Fjeld fram den innsatsen Børre hadde nedlagt for Skogselskapet. Oppstarten av Dugnadsgjengen for 11 år siden som nå teller 40 stk og har i gjennomført over 3500 timer siste året i byfjellene. Arbeidet har hovedsakelig bestått av å rydde utsiktsplasser, vedlikeholde og tilrettelegging av stier. Unders Børres vervekampanje for en del år siden økte medlemstallet i Skogselskapet fra ca 1000 til over 2000 medlemmer.
Kriteriet for å få tildelt H.M Kongens fortjeneste medalje i sølv er:
”Særlig fortjenestefull innsats over lengre tid i samfunnsliv , ved innsats i frivelige organisasjoner eller annen personlig virksomhet av samfunnsnyttig betydning.” Disse krav har Børre innfritt til gangs.

Venner av Børre samlet under heders tildelingen.

Børre var svært rørt over denne hederen. Han syntes det var overveldende. Takketalen åpnet han med med å takke sin kone for at det var mulig å benytte så mye tid på foreningsarbeid som han hadde gjort samt den støtten hun hadde gitt ham i arbeidet. Børre syntes ikke at han hadde ofret noe. Han hadde alltid hatt det kjekt med dette arbeidet. I motsetning til de fleste i dagens samfunn som betaler for å få det kjekt, har han det kjekt for å gi Bergen og byfjellene noe av sin tid og innsats til felles beste. Som Børre og sa” Hver gang dugnadsgjengen er ferdig med en økt snur vi oss når vi går hjem og sier til oss selv jammen har vi fått utrettet mye ”
Flere av talerne nevnte Børre sine kreative evner, evnen til å inspirere, tilrettelegge, organisere, følge opp arbeidet og ta hensyn til alle sin yteevne. Alle fikk oppgaver som de kunne utføre og samtidig føle seg nyttig. Ingen er i Børre sin verden et ess eller en dumming. Alle blir inkludert og sett på i kraft av sin personlighet. Børre sitt menneskesyn bør inspirere andre. Han er et forbilde. Vi ønsker Børre til lykke med hederen og takker han så mye for den innsatsen han har lagt ned. Arrangør for høytidligheten var Bergen skog- og Træplantningsselskap.