Bergens skog- og træplantningsseskap

Bergens skog- og træplantningsseskap

Publisert av Arne Hauge den 04.07.18. Oppdatert 05.07.18.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Et medlemskap koster kr. 300,- pr. år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Administrasjonen til Skogselskapet ligger i Fløyveien 1 på Øvre Bleken Gård.  Gårdstunet er over 200 år gammelt. I 1799 het det i en beskrivelse

"Et muret Huus af 1 etage og Et muret Stald og Hoelade". 

Et bilde fra 1896 viser hvordan husene var den gang.

 

Da Skogselskapet ble stiftet var hovedoppgaven å beplante byfjellene.  Nå er hovedfokus å holde skogen slik at den både kan være drivverdig, samtidig som det legges til rette for friluftsliv - bla ved å rydde utsiktspunkter, lage stier, sette opp benker, skilting og rasteplasser.

For å drive dette har selskapet 5 ansatte, et arbeidende styre på 7 personer og mange aktive dugnadsmedlemmer.

Totalt har vi pt. ca 1700 medlemmer.  Ikke medlem?; meld deg gjerne inn her i dag.

Du har også en mulighet til å gi oss en gave; se her - tusen takk !