Gaver til stiftelsen:I løpet av Bergen Skog-og Træplantningselkaps historie har vi mottatt mange gaver fra personer og bedrifter som vet at Skogselskapet trenger midler til sitt uegennyttige arbeid i byfjellene.
Gavene har vært alt fra pengegaver til generell anvendelse eller pengegaver knyttet til prosjekter. Endel av disse gavene er også avsatt til fonds som da gir oss årlige stabile inntekter. En oversikt over disse finner du i Selskapets årsmelding.

Vil du gi Skogselskapet gaver, kan du kontakte oss på: admin@byfjellskogene.no eller også benytte deg av vår bankkonto: 3624 22 39169.
Benytte VIPS: valgfritt beløp til 513419

Vi er takknemlig for alle bidrag.  For å ruste opp og videreutvikle byfjellene er ingen gaver for små.

Tusen takk !!