bergens skog- og træplantningsselskap

Uteskolen på byfjellene.

Fra uteskolen på Ulrikken.

Skogselskapet kan tilby en unik lærearena på byfjellene.  Uteskolen er blitt mer aktuell, og flere ser nytten i å ta eleven ut for å variere undervisningen. Skog og fjell er en fantastisk lærearena hvor en ved siden av bevegelse kan kombinere flere fag . Under er en del linker til læreverk og tips for slik aktivitet.
Byfjellen er frie for alle, og kan brukes av alle til uteskole.  Her finnes et vel av kulturminner og i Fløyens nærområde 2 små tjern (Skomakerdiket og Revurstjernet) hvor en kan drive undervisning på livet i vannet. Fra Fløyen kan en lære kjente bygninger i Bergen og navn på øyer og fjelltopper rundt byen.  Ved Skomakerdiket og Fløysletten ligger og to ildsteder som er lovlig å bruke året rundt.  I våkendalen(Isdalen) en kulturløype forbi flere rester av et samfunn som forsvant for ca 100 år siden. I tillegg til dette kan Skogselskapet tilby følgende etter nærmere avtale:
Undervisningsrom på Sagen ( ved Skansemyrenholdeplass for Fløybanen.)
Et undervisnings lokale ved Fløyen.
Demonstrasjon av et  sagbruk hvor elevene kan få med seg plank fra Fløyen til bruk til for eksempell  fuglekasse eller skjærebrett.
Legge ut rapport om turen på internettsidene våre.
Kurs for lærere som gir ideer om hvordan byfjellene kan benyttes til læringsarena.
Andre relavante ting som ønskes.

Løen
Undervisningsrom på Sagen . God plass til 30 stk.

Linjer for tips for uteskolen:
www.Skogkurs.no/lms
www.skoleskogen.no

 Ønsker du å kontakte Skogselskapet vedrørende uteskole på Byfjellene kan det gjøres her.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt