bergens skog- og træplantningsselskap

Dersom du ønsker å se nærmere på Skogselskapets brosjyre med strategiplan for de nærmeste årene, se her. Du vil få opp brosjyren som en pdf-fil og dermed kan du regulere størrelsen på den selv.

Den nye akebakken ved Skomakerdiket (Foto: Tore Tollefsen).

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt