bergens skog- og træplantningsselskap
Dyreliv i Naturparken

Som skogmester er jeg privilegert, som jevnlig får vandre rundt i Naturparken på ulike oppdrag.

 Selv om området ligger inneklemt mellom den travle byen og Vidden, og mange turfolk  bruker parken daglig, er det et rikt dyrliv.

 I vår har jeg møtt hjort i Tippetue. På 20 meters avstand lot den seg beundre i lang tid, før den stille tuslet videre inn i skogen.

 I Våkendalen møtte jeg sist uke en flott rev, som var helt mørk/svart med markert hvit hale
- svært ulik rødreven i fargedrakten. Samme dag  gol gjøken i Nedre Stemmedalen , ikke langt fra Brushytten.

 I tillegg er det et rikt fugleliv, spesielt  på de ulike foringsplasser som en finner i nærområde til Fløibanens øvre stasjon.

 At det finnes mange dyreopplevelser i byens nærområde burde friste mange til å besøke parken.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt