bergens skog- og træplantningsselskap

Som skogmester er jeg privilegert, som jevnlig får vandre rundt i Naturparken på ulike oppdrag.

 Selv om området ligger inneklemt mellom den travle byen og Vidden, og mange turfolk  bruker parken daglig, er det et rikt dyrliv.

 I vår har jeg møtt hjort i Tippetue. På 20 meters avstand lot den seg beundre i lang tid, før den stille tuslet videre inn i skogen.

 I Våkendalen møtte jeg sist uke en flott rev, som var helt mørk/svart med markert hvit hale
- svært ulik rødreven i fargedrakten. Samme dag  gol gjøken i Nedre Stemmedalen , ikke langt fra Brushytten.

 I tillegg er det et rikt fugleliv, spesielt  på de ulike foringsplasser som en finner i nærområde til Fløibanens øvre stasjon.

 At det finnes mange dyreopplevelser i byens nærområde burde friste mange til å besøke parken.

Les mer

Det har vært en lang vinter, og den store vårstemningen med gode varmegrader og fuglekvitter lar vente på seg.
Snøen ligger enda på Fløien-området. De fleste veier og stier er dekket av et tjukt islag, og det er mest farbart i høyreist granskog der det et er fritt for is og snø. Vi må derfor skubbe på våre  aktiviteter på Fløien-området til forholdene blir mer vårlige. Derfor har vi startet på veiarbeid i Hestebergveien- der grøfter blir rensket for å gi bedre drenering. Neste prosjekt er grøfterensk i Tippetue. I disse arbeidene ser vi nytten av godt utstyr som gravemaskin med smalskuff og piggredskap.
Langs Fløibanen  et stykke ovenfor Skansemyren stasjon, blir nå et lite granholt med godt voksne sitka-graner på 3-4 kubikkmetre fjernet. Dimensjonene er så grove at det ikke kan leveres verken til Granvin Bruk eller papirindustrien. Men en lokal kjøper, Solberg sag på Osterøy, ser seg nytte i slike grove dimensjoner.

Les mer

Hvert år får vi om lag 300 årsmeldinger i retur pga. feil/mangelfull adresse.
Dette ønsker vi å gjøre noe med og ber om at alle som har endret adresse siden 01.04.2010 fyller ut dette skjemaet og sender det i retur. Det kan gjøres her. Eller send en e-post med nye adresseopplysninger til medlem@byfjellskogene.no

Vi trenger opplysningene i god tid før utsending av årsmeldingen som blir  01.04.2011.

Alle som sender inn adresseendring innen denne datoen, blir med i trekningen av et 1.klasses juletre, som naturligvis vil bli levert når tiden nærmer seg for pynting.

Les mer

De fleste lokale vedlager har gått tom for ved. Også Skogselskapet er utsolgt for ved, men vi har 500 sekker blandingsved av lauv  til salgs og  klar for fyring til neste sesong.

 

Det er 40 l.sekker, og blir solgt til spesialpris 40 kr/sekk. Kjøper må ha en god tørkeplass tilgjengelig (ikke rett inn i boden).Veden kan  hentes på Øvre Bleken gård mellom kl.08.00 og 15.00 (mandag- fredag).

Ta kontakt på telf. 47 25 47 60 –Jørgen- dersom du ønsker å sikre deg billig og god ved for neste vinter.

Les mer

Til tross for til dels vanskelige forhold  med spesielt mye is, er selskapet i full gang med arbeidet i Naturparken i det nye året.

 I Gunnildsbrekka som går fra Munkebottsveien mot Skytterveien, har vi startet på rydding av  skog og kratt. I 2010 arbeidet vi fra Skytterveien,  i år driver vi fra andre siden mot Sandviken. 

 Den nybygde Brushytten er mye besøkt. Men plassen på utsiden av hytten er til dels skyggefull. Gamle bilder fra den første  Brushytten som ble bygget i 1931, viser noen nyplantede småtrær i området. Dagens skogbilde viser derfor hvor utrolig raskt skogen vokser.

For å få fram mer lys og sol omkring Brushytten, blir derfor et skogholt langs Blåmannsveien hogget og kjørt bort. Det er hovedsakelig gran og kvitgran i området. Kvaliteten på skogen er ikke den beste. Noen av trærne blir kjørt til eget sagbruk, men hovedparten blir solgt gjennom Vestskog BA og havner på et sagbruk i Tyskland.

 Senere i vinter tar vi sikte på å drive skogrydding langs Gjeilen i Våkendalen. Men dette avhenger av stabile driftsforhold, da det er en del bløte partier som skogen må transporteres over.    

Les mer

 

Vi har hatt en lang periode med streng kulde- og relativt lite nedbør. Dette har gitt glimrende forhold for  skogsdrift på Fløien. Vi har derfor tatt til med hogst og rydding av gran/furuskog i området mellom   Åsebu og Hans Mo\s  vei.
Med frost i bakken har vi kunne transportere virke langs lysløypen fram til Blåmannsveien v/ Brushytten
Det er ikke ofte det er slike forhold.
Så lenge det ikke blir for meget snø i lysløypen- vil vi holde fram med driften til over nyttår.

Med god innsats fra vår utrettelige dugnadsgjeng- er nå unnarennet  på  den tideligere Granbakken , og etter det de som har god hukommelse  kan fortelle - byens første slalåmbakke som lå parallelt med Granbakken-  ryddet for skog.
Her blir det en flott akebakke/skileik –område når snøen kommer. I løpet av høsten sluttførte Skogselskapet ”gjenreising” av smien som står bak Fløirestauranten. Arbeidet er gjort på vegne av restauranten. I hele mellomkrigstiden ble det kanalisert betydelige arbeidsledighetsmidler  gjennom Bergens Skog- og Træplantningsselskap –som ga rom for veibygging i Fløyenområdet. I den forbindelse ble det oppført en kombinert smie og redskapsbu –som på folkemunne ble kalt ”Smien”.

Store deler av arbeidet med nybygget på Øvre Bleken gård er nå ferdig. Bygget skal oppvarmes med egen vedkjel - og arbeidet med  fyrhuset vil ta til like over nyåret.

 

Les mer

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt