bergens skog- og træplantningsselskap

Dugnadsgjengen. 

Dugnadsgjengen ved Revurstjernet

Dugnadsgjengen er en gruppe pensjonister som arbeider for at vi alle skal få bedre stier og utsiktsplasser på byfjellene.
I tillegg til dugndsarbeidet blir det arrangert sosiale sammenkomster for de som deltar. Lønnen for de som deltar er godt vennskap, gratis mosjon, gode tilbakemeldinger fra fornøyde turgåere og mye frisk luft, ofte omkranset av enestående utsikt over vår fantastiske by. Les omtale i BT.

Børre Liland er blitt hedret  med H M Kongens fortjeneste medalje i sølv for blant annet hans arbeid med Dugnadsgjengen. Les mer her.

 Billedgalleri 2010. Ellers fra   Arbeidet i 2009 , Arbeidet i 2008, Arbeidet i 2007.   Arbeid i 2006  Arbeid i 2005

Hva media skriver om Dugnadsgjengen:
Norge Rundt 20/3-09
Byavisen 11/12-08

Smøråsfjellets venner

Smøråsfjellet er under planlegging til å bli en del av byfjellene . På Smøråsfjellet er det og en stor dugnadsinnsats for å gjøre fjellet tilgjengelig for flere.
Klikk på merket til Smøråsfjellets venner og du kommer inn på sidene deres.

Fant ingen bilderFant ingen bilder

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt