bergens skog- og træplantningsselskap
"Stallen" pusses opp.

Fløyens eldste hus trenger opp-pussing. Uthuset  tilhørte " Fløistuen"

" Stallen" var uthuset til "Fløistuen". "Fløistuen" ble bygget av Skogselskapet  1889 og revet 1965.  I  1894 ble driften overdratt til restauratør Johan  Johnsen.
Han dyrket opp Fløysletten og  drev med husdyrhold til eget kjøkken. I den anledningen ble det bygget en løe på området. Årstallet for byggingen av løen er ikke fastsatt, men sansynligvis mellom 1900 og 1905.  Det fins få bilder av løen. Hvordan løene skiftet navn til " Stallen" er uvist, men en antar at da tyskerene inntok Fløyen ble løen brukt til hester og dermed ble navnet " Stallen". En annene forklaring er kanskje den at Selskapet har en byggning i Fløyveien som kalles Løen og for å skille disse to bygningene fra hverandre ble denne kalt "Stallen"

 Foto: Erik Ingvaldsen 

"Stallen" ble og resturert av Skogselskapet i 1992 i sammarbeid med kommunens parkavdeling og Fløybanen. Materialene var egenproduserte.


Foto Øvind ØvrebottenFlere bilder av "Fløistuen" Får du ved å trykke på bildet.

"Fløistuen" ble finansiert med et lån i 1889  på kr 24.000.-  Stedet låg nydelig til rett bak dagens Fløypil . Den gangen var det ingen skog på byfjellene. "Fløistuen" ble besøkt av mange celebre gjester som,  Keiser Wilhelm II, kong Oscar II og 1909 Håkon VII  m.f. Restauratør Johan Johnsen arrangerte og grisefester for sine stammgjester av egen oppalte griser.( tekst hentet fra 125 års jubilemusboken til Selskapet)

 Noen 10 år seienre vokste skogen til. Hvortid bildet er blitt tatt vites ikke, men det må være noen år etter at "Fløistuen" ble utvidet i 1902 da skogen har etablert seg ganske sterkt.

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt