bergens skog- og træplantningsselskap
Spor fra okkupasjonstiden i Beregn

Kulturminnekomiteen ønsker nå å få laget mer Info om spor etter okkupasjonstiden  på Byfjellene.

Kulturminnekomiteen hadde møte 17. januar og der møtte og den inviterte historikeren Sven-Erik Grieg-Smith som særlig har arbeidet med militærhistorie.

Komiteen ønsker å få laget en del info skilt  med henvisning til nettsiden våres om spor fra tiden 1940-1945.  Dette blir på ingen måte en ny "kulturløype" som i Våkendalen, men mer noen enkle skilt med kart hvor enkelte bygninger installasjoner er, eller var under krigen. Det viser seg at kulturminner for mange gjør en tur i naturen mer interessant og kan på denne måten få flere ut på tur og samtidig øke bevisstheten av de nye generasjoner hvor omfattende byggverk som ble laget under krigen for å befeste Bergen.

Sven-Erik Grieg-Smith har tidligere bidratt med artikler til årsmeldingen våre og her kan du lese de:

 

På spor etter okkupasjonshistorien IV. 

På spor etter okkupasjonshistorien V. 

På spor etter okkupasjonshistorien VII

 På spor etter Okkupasjonshistorien (Jo Gjersdad) 

  På spor etter Okkupasjonshistorien 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt