bergens skog- og træplantningsselskap
Skogselskapet beklager.

En del livstidsmedlemmer har fått kontigentkrav.

Bergen Skog og Træplantingsselskap gikk over til et annet edb system ved utsendelse av kontigentkravene for 2017.

Systemet ble dessverre ikke kvalitetssikret før utsendinger,  og dette har medført at enkelte livstidsmedlemmer har fått kontigentkrav.

Livstidsmedlemmer som har fått slike krav kan se bort fra det.

Erling Birkeland
styreleder


 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt