bergens skog- og træplantningsselskap
Pause i Oppstemten

Nå har Sherpaene reist hjem til en velfortjent ferie.
De kommer tilbake til våren 

Den røde streken er hvor langt vi har nådd i 2016. Den gule streken er der hvor trappestien skal gå videre.
Trappestien skal ikke følge der gelenderet er i dag , men den gamle stitraseen i Lægdeboten.

 

Vi nådde nesten målet vårt vedrørende framdriften på Oppstemten i år. Vi skulle nå Hestehaugen, mangler 50 meter.

Totalt budsjett er ca7 mil. 

Det er solgt ca 100 trappetrinn til kr 5000.- pr trinn. Flere vurdere å kjøpe, og det er fortsatt mulig å få gavebrevet til jul. Vi har og fått god støtte av sponsorene og har fått inn knappe 5 mil til sammen. Vi mangler da ca 3 mill.

Våre flotte bidragsytere er:

SR 1 Bank
Rieberfondene
Grieg Foundation

Familien Brynildsens Legat
Bjørneseths Fond
Krohnås Eiendom
EGD Holding
Annonyme givere 

 

Hittil er:
ca 250 meter sti og trapper laget.
ca 300 trappetrinn.
ca 400 meter oppmurte vannrenner
ca 450 meter kabelgrøft er dekket og sikret for BKK sine kabler.
ca 840 tonn stein er flyttet manuelt og lagt pent opp.

På den flotte rasteplassen ved Steinen er det gått med ca 12 tonn stein !


Her slutter trappestien for i år. 50 m nedenfor Hestehaugen.På Hestehaugen er det allerede gjort en god jobb for ta vare på vannet.
Mye av arbeidet i 2016 har gått med på å lede vannet vekk fra trappestien. 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt