bergens skog- og træplantningsselskap
Nytt grindverksbygg åpnet.

Åpning av Munkegrind i strålende vær med Øyjorden barnehage og Dugnadsgjengen .

8. mai ble den det nye grindverksbygget ved "Garpetjern" også kalt "Jomfrudammen" høytidlig åpnet.

Navnet ble "Munkegrind". Etter en liten åpningstale av styreleder i skogselskapet Erling Birkeland,

ble grindverksbygget høytidelig åpnet av tre barn fra Øyjorden Barnehage.

Et barn  avduket navnet, et barn bar   fram snorklippesaksen på en nøye utvalgt mosepute som hadde vokst på stedet og et annet barn  klippet snoren. Etterpå fikk alle barna grille pølse.

Dugnadsgjengen stilte sterkt opp med over tyve mann, de fikk kaffe og boller.

Bygget og tilretteleggingen av spaservei rundt, er finansiert  med støtte fra GC Rieberfondene, SR1-Bank og DnB.

Utførende firma  er "Byfjellskogene".  Hovedansvar for grindverksbygget , Ola T Presttun og opparbeidelse av spaservei ,Sigurd Birkeland.
Anlegget rundt "Jomfrudammen" er blitt fantastisk idyllisk og "Munkegrind" inviterer til meditasjon og ettertanke i naturskjønne omgivelser på samme måte som munkene i klostrene ofte gjorde.
Skogselskapet takker alle frammøte og alle som har bidratt til å forskjønne dette området.
 
Forventnigsfulle barn og tilhørere under åpningsordene til lederen.  Foto: Erik Ingvaldsen


Avdukningen av navnet unnagjort og snorklippinen står for tur.     Foto: Erik Ingvaldsen


Grilling av pølser.     Foto: Erik IngvaldsenDugnadsgjengen er kaffetørst.    Foto: Erik Ingvaldsen


Grinverksbygget glir flott inn i omgivelsene. Kvalitetsbygg med skifertak.    Foto: Erik Ingvaldsen


En natur som gir ro i sjelen og flotte inntrykk som kan brukes som næring til ettertanke og meditasjon. 
Foto: Erik Ingvaldsen 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt