bergens skog- og træplantningsselskap
Ny vei rundt Garpetjern

12.11.2012: Skogselskapet har nå fått laget et ny vei rundt Garpetjern

Skogselskapet har på ettersommeren og høsten opparbeidet en flott spaservei rundt Garpetjern. Føst med skogselskapets ansatte og bruk av maskiner og siden med innsats fra Dugnadsgjengen.

Dugnadsgjengen har også ryddet i busker og trær rundt vannet, samt ryddet utsiktspunkter mot byen. Det er også arbeidet en del i stien på fjellkjeden fram mot Håmanen og ned til demningen i Munkebotn. 

Garpetjern og stien rundt framstår idag som en perle i Munkebotn, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra både turgåere og joggere. Garpetjern er også kjent som Jomfrudammen et navn tjernet har fått i forbindelse med sagnet om en kvinne som ble mishandlet og drept av munker fra Munkeliv kloster.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt