bergens skog- og træplantningsselskap
Norges største tre

For de som er usikre på hvilket tre som er Norges største, er det nå skiltet godt.

Det har i mange år vært en uhøytidlig konkuranse om  å ha Norges største  tre. Skogselskapet har nå fått registrert dette i 2016.
Under er kopi fra Bergensavisen sin artikkel i 2016 og artikkelen om treets historie i fra Årsmeldingen fra Selskapet 2010.

 

BERGENSAVISEN SIN ARTIKKEL 2016 

FRA ÅRSMELDINGEN 2010


 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt