bergens skog- og træplantningsselskap
Løvstakkens "Fjellvei" for lav
Den nye turveien Løvstien, som er planlagt på Løvstakksiden - har skapt stor motstand fra flere grunneiere. Motstanden retter seg ikke mot å få anlagt en "Fjellvei", men mot trasevalget. 
Kartet viser hvor traseen til den planlagte turveien skal gå. 9 km mellom Melkeplassen/Gyldenpris og fram til Ladegården er foreløpig planlagt. Turveien er svært etterlengtet.
Ankepunktet til 3 av de mest berørte grunneierene - fam. Nydal, som eier 250 mål, Ladegårdstiftelsen og Bergens Skog- og Træplantningsselskap  som er grunneier til ca 2000 mål, er trasevalget - som er alt for lavt.
Traseen er lagt så lavt i terrenget at den går i innsynshøyde og så nær blokkene at utsikten fra deler av veien er svært begrenset. På vinterdager med den kjente bergens-"smogen" vil turveien gå inn i denne.

Les mer i BT om trasevalget og selve planen her.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt