bergens skog- og træplantningsselskap
Klimaendringene fører med seg utgliding av mur i Fløysvingene.

Gamle forstøttningsmurer gir etter for flere år med nedbør.

Fløysvingene ble påbegynt i 1888 0g ferdigstilt i 1889  etter at Bergen Skog og Træplantingsselskap hadde en startskapital på den gang kr 3000.- gitt av Bergen Samlag. Veien ble stukket av Lars Hille. Forstøttingsmuren har stått i over hundre år og var  begynt  å sige ut. Selskapet såg seg nødt til å rive ned hele muren for så og bygge den opp igjenn.
Under,  bilder fra begynnende arbeid, Sigurd Birkeland med Gravemaskin.

Ellers noen linker vedrørende Fløysvingene:
Turforslag opp Fløysvingen.
Ønske om lys i Fløysvingen.
Gamle bilder fra Fløysvingen.  Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt