bergens skog- og træplantningsselskap
Hva sier brukerne om Oppstemten?

Flere brukere av Oppstemten tar bilder og kommenterer trappestien.

Etter en del leting på nettet  er det samlet en del bilder og kommentarer . Det er og flere engelske kommentarer. Bildene og kommentarene kan du se ved å trykke her.

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt