bergens skog- og træplantningsselskap
Dugnadsgjengen fikk Frivilligprisen

Bergen kommunes frivilligpris ble delt ut for første gang 5/12-2016.
 

Artikelen er kopi fra Bergen kommune sine nett sider.

Kulturbyråd Julie Andersland delte ut prisen på Frivillighetens dag 5. desember, under arrangementet Møteplassen i Bergen Rådhus.

40.000 dugnadstimer

Dugnadsgjengen på Fløyen ble startet i 1997. De var da 6-7 menn som jobbet på kvelden med eget verktøy. I dag består gjengen av 33 mann, alle pensjonister fra 67-87 år, som jobber frivillig på dagtid to dager i uken.

Gjengen arbeider mest i Fløyen-området, hvor de blant annet tynner skog, oppretter stier og utsiktspunkter, renser grøfter og renner, og reparerer og maler gjerder - for å nevne noe. Alt arbeid utføres i samspill med Bergens Skog- og Træplantingsselskap, til stor glede for byens borgere og turgåere. De siste 10 årene har de utført mer enn 40.000 dugnadstimer.

- Dugnadsgjengen gjør en uvurderlig innsats, og er en veldig viktig ressurs for Bergen. Arbeidet de nedlegger er til allmenn glede og stor samfunnsnytte, og har egenverdi for pensjonistene som deltar, heter det i begrunnelsen.

Om prisen

Plan for frivillighet er en av målsetningene at kommunen skal legge til rette for økt synliggjøring og anerkjennelse av frivillig arbeid. Bergen kommunes frivilligpris er på 50.000 kroner og deles ut for første gang i 2016.

Prisen skal tildeles en person eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats over flere år, og hvor arbeidet kommer mange mennesker til gode - uavhengig av om dette er innen idrett, kultur, helse eller andre områder.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt