bergens skog- og træplantningsselskap
Byfjellene valgt til "Kulturhistorisk landskap"

Områdene Fløyen , Rundemannen Sandviksfjellene er valgt ut  som et av 9 områder i Hordaland med spesielle verdier som klassifiseres til tittelen «Kulturhistoriske landskap»

Den Europeiske landskapskonvensjonen som Norge er med i, legger vekt på at landskapet er en felles resurs. Konvensjonen oppfordrer medlemslandene til å prioritere enkelte områder som har nasjonalinteresse og at disse registrerte områdene skal bidra til god forvalting.

Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune har i samarbeid valgt ut ni områder i Hordaland hvor deler av byfjellene er et av disse ni områdene.

Dersom du klikker på bildet under vil du kunne lese hele rapporten for Hordaland. Side 12 handler om byfjellene.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt