bergens skog- og træplantningsselskap
Årsmøte 27. april 2017 kl. 1830

Møtet holdes på Fløien Folkeresturant.
Anita Nybø er årets kåsør.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt