bergens skog- og træplantningsselskap

Dugnadsgjengen rydder langs Fløybanen. (26.05.2011)

Les mer

Det er ikke bare vedlikehold av veier Skogselskapet bedriver. En stor del av arbeidet er å skjøtte skogen. Bergen Skog- og Træplantingsselskap ble  stiftet 6. august 1886. Blant annet skulle fjellenee " bekledes". Fjellene var nakne og nesten uten skog. De første hundre årene gikk i hovedsak med til beplanting, Elever fra mange skoler i Bergen var med på denn aktiviteten. Nå er det tid for høsting og da må det bygges skogsveier for å få ut tømmeret.

Les mer
Det var ekstrem nedbør i Bergen flere ganger høsten 2005 og dette gikk utover turveiene på Fløyen.
Med den beskjedne støtten Skogselskapet får av komunen gikk dette ut over en slunken driftskasse.
Les mer
I 2005  ble det anlagt ny skiløype fra Tindevann til Blåvannsveien.
Skiløypen er egentlig en oppgradering av eksisterende løype (Blåmannsløypen).
Les mer

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt