bergens skog- og træplantningsselskap


Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Besøksadresse: Øvre Bleken Gård, Fløyveien 1
Postadresse:Boks 116-Sandviken 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90
E-post

Klikk på bildet for å lese mer om Øvre Bleken.

Administrasjonen til Skogselskapet ligger i Fløyveien 1 på Øvre Bleken gård.
Gårdstunet er over 200 år gammelt. I 1799 het det i en beskrivelse
" Et muret Huus af 1 etage og Et muret Stald og Hoelade".
Et bilde fra 1896 viser hvordan husene var da Klikk her

Da Skogselskapet ble stiftet var hovedoppgaven å beplante byfjellene.
Nå er hovedfokus å holde skogen slik at den både kan være drivverdig, samtidig som det legges til rettte for friluftsliv -bl.a. ved å rydde utsiktspunkter, lage stier, sette opp benker, skilting og rasteplasser.
For å drive dette har selskapet 5 ansatte og et arbeidende styre på 7 personer.

 

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt