bergens skog- og træplantningsselskap

Gaver
For å ruste opp og viderutvikle byfjellene er ingen gaver for små.

Gaver

 

I løpet av Bergen Skog-og Træplantningselkaps historie har vi mottatt mange gaver fra personer og bedrifter som vet at Skogselskapet trenger midler til sitt uegennyttige arbeid i byfjellene.

Gavene har vært alt fra pengegaver til generell anvendelse eller pengegaver knyttet til prosjekter. Endel av disse gavene er også avsatt til fonds som da gir oss årlige stabile inntekter. En oversikt over disse finner du i Selskapets årsmelding.

 

Vil du gi Skogselskapet gaver, kan du kontakte oss på: admin@byfjellskogene.no  eller også benytte deg av vår bankkonto: 3624 22 39169.

 

Vi er takknemlig for alle bidrag

 

                                            Erling Birkeland, styreleder

 

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt