bergens skog- og træplantningsselskap

 Kulturminner på byfjellene.
På undersidene er forskjellige artikler; flere er hentet fra årsmeldingene.

 
Stemmen for Lille Tinnevatn. I Bakgrunnen går Rundemannsveien

 

Byfjellene er fulle av fortidsminner. Vannene har vært brukt i mange hundre år til energiforsyning for industrien. Som eksempel kan nevnes møllene i Sandviken og Mølldalen.  Flere godt bevarte ruiner fra gamle gårdsbruk samt rester av festningsverk og lagre fra okkupasjonstiden er også en del av kulturarven,  samt gamle ferdselsveier o.l.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt