Navn

Bergens skog- og træplantningsselskap

Postadresse:

Postboks 116 - Sandviken
5812 Bergen

Besøksadresse:

Fløyveien 1
5019 BERGEN

Organisasjonsnr.:

938561001

Telefon:

55314990

E-post:

Send e-post