Kontakt

 

Navn:

Bergens skog- og træplantningsselskap

Postadresse:

Postboks 116 - Sandviken
5812 Bergen

Organisasjonsnr.:

938561001

Telefon:

55314990

E-post: