Artikler

Guide til Kulturminneløypen i Våkendalen

29.08.18 14.18
av Arne Hauge
Kulturminner  

Guide til Kulturminneløypen i Våkendalen

Kulturminneløypen starter ved Mikkelsbroen i Utløbotnen og går en runde i Våkendalen med avslutning der du starter. Den er merket med pilskilt i begge retninger. Du vil også finne oppslag med informasjoner. Løypen passerer tuftene av ni tun. Du kan enten følge ruten som beskrevet nedenfor, eller gå motsatte vei.

Les mer...
Kulturminner

03.08.18 10.51
av Arne Hauge
Kulturminner  

Kulturminner

Byfjellene er fulle av fortidsminner. Vannene har vært brukt i mange hundre år til energiforsyning for industrien. Som eksempel kan nevnes møllene i Sandviken og Mølldalen. Flere godt bevarte ruiner fra gamle gårdsbruk samt rester av festningsverk og lagre fra okkupasjonstiden er også en del av kulturarven, samt gamle ferdselsveier o.l.

Les mer...