bergens skog- og træplantningsselskap
Ny bro i Våkendalen

Det står mye skog i Våkendalen, som ble tilplantet etter at gårdene ble fraflyttet for å sikre bergenserne godt og stabilt drikkevann.

Områdene på Tarlebø - siden  av elven har vanskelig tilkomst. Det skal nå bli bedre. I disse dager forsterker og utvider vi broen som fører fram til Tarlebø. Den nye broen vil også tåle tunge skogsmaskiner.

Selskapets ansatte er i disse dager  i gang med å sluttføre arbeidet  med den nye broen. Nye brofundamenter er støpt, fra Spenncon i Blomsterdalen har vi kjøpt broelementer, og etter sommerferien  er den klar til bruk.

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt