bergens skog- og træplantningsselskap
Gavedryss til Skogselskapet.

Vi har fått økonomiske gaver fra flere den siste tiden.

Ikke minst etter herjingene etter stormen «Nina» -er dette kjærkomment.

Vi har i løpet av vinteren og  våren –brukt store ressurser på å rydde opp i skogen og områdene  langs turveiene - og vi er på ingen måte ferdige.

Store deler av gjerdene i både Hestebergveien, Tippetue og Fløisvingene er ødelagt, og må fornyes/ reparerest. Dette er et dyrt og omfattende arbeid.

 

Vi er  derfor svært takknemlig av den støtte vi nå har fått fra Grieg Foundation, Sparebank Vest stiftelsen Visjon Vest og Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født Knudsens fond.

Gavene gjør oss enda bedre stand til pleie av Naturparken- og alle som ferdes her.    

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

 



    Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 



Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 Gaver



Bidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt