bergens skog- og træplantningsselskap
Fortsatt skogrydding etter stormen "NINA"

Vi har fortsatt flere områder som må ryddes etter stormen. For tiden foregår ryddearbeidet i Isdalen og Våkendalen.

Her er det større områder som har blåst ned, samtidig som vi må søke  å få stabile skogkanter for den gjenstående skogen.

Vi har leid inn Svein Valaker og Arne Johan Lid, begge fra Lindås ,til å gjøre hovedjobben. Men også de fast ansatte er på plass for  manuell felling av skog som hogstmaskinen ikke rekker fram til.

Virket blir omsatt gjennom Nortømmer, og hovedparten av tømmeret  blir sendt til Tyskland for  videreforedling.

Totalt vil det bli høstet om lag 1500 m3 . Virket  blir fortløpende transportert ut av området- og kjørt til tømmerkaien på Eidsnes i Lindås, for båtfrakt til Tyskland. 

Eksterne lenker:

 
  Bergen Turlags side

     Fløibanens side

   

 BK logo
      Byfjell-sidene

 Smøråsfjellets Venner

 
Bergen og Omland
Friluftsråd

 
   
   

 

 

 

 

                

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGSSELSKAP

 

 GaverBidrag - testament gaver.

Velkommen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

Det er vi som vedlikeholder og anlegger nye stier/veier i byfjellene; hovedsakelig på Fløyen og Ulriken.

Skogselskapet har 5 fast ansatte, og i tillegg mange aktive dugnadsmedlemmer. Totalt er vi er ca 2000 medlemmer.  

Et medlemskap koster 300 pr år og medlemskontingenten er med på å finansiere vedlikehold av turveier, rydding av utsiktsplasser på byfjellene m.m.

Ønsker du å kommentere internettsidene, kan det gjøres her.


Boken om Våkendalen(Isdalen). Solgt ca 2000 stk.
Enda er det mulig å sikre seg et eksemplar.

Ønsker du å bestille boken, kan det gjøres her.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt